اینفوانیمهبایگانی‌های the future diary - اینفوانیمه

برچسب: the future diary

معرفی انیمه mirai nikki

mirai nikki یا خاطرات آینده یک سری مانگا خیال پردازی و اکشن ژاپنی نوشته ساکایی ایسونو است.مانگای این مجموعه توسط انتشارات کادوکاوا شوتن در مجله شونن ایس از 26 ژانویه 2006 تا 27 دسامبر 2010 به چاپ رسیده که 12 جلد میباشد.از روی نسخه مانگا یک مجموعه انیمه 26 قسمتی به کارگردانی نائوتو هوسودا و به نویسندگی کاتسوهیکو تاکایاما در…