اینفوانیمهبایگانی‌های چگونه انیمه را از سایر اقسام انیمیشن تشخیص دهیم؟ - اینفوانیمه

برچسب: چگونه انیمه را از سایر اقسام انیمیشن تشخیص دهیم؟

انیمه چیست؟

انیمه لغتی با خواستگاه نامشخص است که توسط توسط مردم خارج از ژاپن برای کارتون یا انیمیشن های که در درون ژاپن تولید شده استفاده میشود. در زبان انگلیسی: استفاده از این لغت در زبان انگلیسی اساسا برای تولیدات کارتون یا انیمیشن های سینمایی و انیمیشن های سریالی ساخت ژاپن است. در ژاپن: این لغت در ژاپن کلمه ای ساده…

  • خانه
  • چگونه انیمه را از سایر اقسام انیمیشن تشخیص دهیم؟