اینفوانیمهبایگانی‌های مانگا The Promised Neverland - اینفوانیمه

برچسب: مانگا The Promised Neverland

به مناسبت پنچمین سالگرد Neverland، پروژه جدیدی در راه است

Kaiu Shirai و Posuka Demizu، سازندگان The Promised Neverland، اثر جدیدی را در شماره 35 مجله Weekly Shonen Jump منتشر می کنند و اینگونه پنجمین سالگرد Neverland را جشن می گیرند. Shonen Jump News اعلام می کند که پروژه جدید با عنوان "DC3"منتشر می شود؛ در ادامه هیچ خبری مبنی بر اینکه این اثر ارتباط مستقیمی با داستان اصلی دارد…