اینفوانیمهفرم همکاری با اینفوانیمه - اینفوانیمه

ما همیشه از افراد و ایده های نو استقبال میکنیم…

همکاری با اینفوانیمه

 

  • برای تماس با ما میتوانید با آیدی @relmhg در تلگرام تماس بگیرید.

زمینه ها معمول:

  1. ترجمه و زیرنویس انیمه

  2. مقالات انیمه ای

  3. ترجمه و انتشار اخبار

  4. پوشش گیم ها و موزیک های انیمه ای

  5. تولید میکس

  6. گرافیک

  7. آرت

 

  • خانه
  • فرم همکاری با اینفوانیمه